Záchrana v lomu Tisk

Nácvik záchraných technik v lomu a lezecké oblasti. Cvičení bylo zaměřeno především na situace související s horolezeckými aktivitami a pádem z výšky.

 

Záchrana prvolezce a jističe uprostřed stěny po zachycení pádu.
Lezec v bezvědomí, jistrič zraněn, bez potřebného vybavení, oba uprostřed stěny. Nutné jejich zajištění a postupné odříznutí a spuštění dolů.

Záchrana z bodu odstřihem karabiny.
Nácvik záchrany osoby visící v bodě jen pomocí karabiny/spojky. S ohledem na možná prodlení zvolena metoda přestřižení karabiny a následné supštění.

Záchrana ze sklaní římsy.
Osoba po pádu, podezření na poranění páteře, fixace C-páteře i nasazení páteřního rámu. Následné spuštění.

Záchrana osoby po pádu přes etáže lomu v nosítkách.
Nácvik transprotu osoby v nosítkách přes několik etáží. Koordinace týmu pro včasné rozdělení úkolů a budování stanovišť.