Odstraňování sněhu Tisk

V době letošní sněhové kalamity jsme byli poměrně zaneprázdněni odstraňováním napadaného sněhu ze střech. Volající byli v podstatě ze dvou skupin. Buď měli (oprávněný) strach o propadnutí rovné střechy pod tíhou mokrého sněhu nebo sníh hrozil pádem ze šikmých střech na kolemjdoucí osoby a zaparkovaná vozidla. Veškeré práce jsme dělali pomocí lanové techniky s ohledem na místní specifika.