Home Cvičení Výcvik na lezckém trenažéru Jakub
Výcvik na lezckém trenažéru Jakub Tisk Email

Jeden z posledních pravidelných výcviků členů jednotky se odehrál na lezeckém trenažéru Jakub. Záchranáři si na složité konstrukci mohli vyzkoušet variabilní způsoby pohybu po technické stavbě a simulovat si všechna možná prostředí pro záchranu.

Záchranáři pro zahřátí museli bezpečně zdolat opakovaný výstup a sestup po konstrukci s postupovým jištěním. Dále si každý vyzkoušel sestup i výstup po laně přes balkóny, přes okna a následně jištěný výstup po okapovém svodu, hromosvodu, žebříku nebo přes balkony pouze za použití vlastní síly. Modelové sestupy se pak opakovaly ještě ve variantách se zraněným spouštěným týmem zezhora a s figurantem v podvěsu.

Výcvik pokračoval atypickými situacemi jako slaněním v prostorách lešení, slaněním hlavou dolu nebo nástupem na lano z visuté pracovní plošiny. Závěr patřil dvěma paralelně probíhajícím cvičným zásahům s tématem záchrany osoby z lezecké stěny a z technické konstrukce v šachtě.

 

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!