Home Cvičení Cvičení plotny
Cvičení plotny Tisk Email

Nad rámec pravidelných výcviků, kde se neustále procvičuje zvolená technika a metodika záchrany proběhlo v sobotu 27.3.2010 celodenní cvičení. Zaměřeno bylo na práci s vanou ve skalním prostředí, kotvení a pohyb záchranářů a transport zraněné osoby na šikmé ploše. Na to navazovalo i cvičení 31.3.2010 tentokráte ve skalním prostředí v Divové Šárce s obdobným charakterem náplně.

Transport osoby ve vaně je ve volném visu v podstatě jednoduchá záležitost. Avšak pokud je terén strmý tak, že je třeba se jistit na lanech, ale není možné v nich pohodlně viset, celá záležitost se komplikuje. Tento stav nastává především v přírodních lokalitách. Proto byla na nácvik této techniky vybrána lezecká lokalita Plotny Hlubočepy. Nejprve proběhla samostatná akce, vytažení zraněné osoby z lomu po skalní stěně a přes hranu. Poté byl řešen opětovný transport vany v šikmém terénu nahoru a dolů. V neposlední řadě byli k nácviku transportu využity i minietáže v bývalých lomech.

 

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!